Defense news around the world - 21-27 ม.ค. 56

๏ กองทัพเรือไทยซื้อจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ ESSM จากสหรัฐอเมริกา/เวอร์จิเนีย - เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา บริษัท Raytheon ผู้ผลิตอาวุธที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานข่าว กองทัพเรือไทยลงนามในหนังสือเสนอขายและการยอมรับ (Letter of Offer and Acceptance; LOA) กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อซื้อจรวดต่อสู้อากาศยาน (Evolved Sea Sparrow Missiles; ESSM) จำนวน 9 ลูก จากบริษัท Raytheon เพื่อใช้ในเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบอาวุธเพื่อเสริมกำลังและขีดความสามารถในการป้องกันตนเองทางเรือของไทย

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวรนั้น กองทัพไทยเลือกแท่นยิงจรวดแนวดิ่งแบบ MK 41 (8 ท่อยิง) ระบบนี้สามารถติดตั้งท่อเก็บจรวด Mk.25 Quad Pack canister ได้ ทำให้เรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ติดตั้งจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ ESSM ได้มากถึง 32 ลูกต่อเรือหนึ่งลำ

การลงนามครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 รองจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมนี กรีซ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน ตุรกี ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ และเป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียรองจากญี่ปุ่นที่ประจำการอาวุธอันทันสมัยชนิดนี้/ Raytheon
๏ โคลัมเบียสั่งซื้อเครื่องบินลำเลียงทางทหาร C295 เพิ่มจาก Airbus Military/มาดริด – กองทัพอากาศโคลัมเบียได้สั่งซื้อเครื่องบินแบบ C295 เพิ่มเติมอีก 1 ลำ จากเดิมที่มีอยู่แล้วจำนวน 5 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจขนส่งทางทหาร และบรรเทาสารธารณภัย

เครื่องบินแบบ C295 ลำแรกถูกส่งมอบไปยังกองทัพอากาศโคลัมเบียเมื่อ พ.ศ.2551 และประจำการในกองทัพอากาศรวมทั้งสิ้น 4 ลำ และอยู่ระหว่างการจัดส่งอีกจำนวน 2 ลำ นอกจากนั้น ยังมีเครื่องบินแบบอื่นๆ ที่ประจำการอยู่ อาทิ เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดกลางแบบ CN235-200S จำนวน 3 ลำ และเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดเล็กแบบ C212 จำนวน 6 ลำ

ผู้บริหารของบริษัท Airbus Military กล่าวว่า การสั่งซื้อครั้งนี้เป็นการตัดสินใจซื้อเครื่องบินเพิ่มของโคลัมเบีย จึงเป็นการยืนยันความพึงพอใจในคุณภาพของเครื่องบินของบริษัท ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายเครื่องบินแบบ C295s และแบบ CN235s แล้วทั้งสิ้น 32 ลำ จากยอดจำหน่ายเครื่องบินแบบ C295 รวมทั้งสิ้น 115 ลำ ให้กับหน่วยปฏิบัติการทางอากาศในประเทศต่างๆ 15 ประเทศ/ EADS

๏ รัสเซียทุ่มงบประมาณ 42,000 ล้าน USD วางกรอบแผนพัฒนากองทัพเรือและการเดินเรือ/รัสเซีย - รัสเซียได้วางกรอบแผนงานในการจัดหาและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยมูลค่าถึง 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งหมายที่จะฟื้นคืนชีพกองทัพเรือและพาณิชย์นาวีของประเทศภายในปี พ.ศ. 2573

โครงการนี้มีทิศทางมุ่งไปที่การต่อเรือรบและเรือสินค้า เน้นการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือรัสเซียขึ้นมาใหม่และเพิ่มอำนาจในการควบคุมน่านน้ำในเขต Arctic และตะวันออกไกลอีกด้วย โดยการลงทุนจะแบ่งเป็น 3 เฟสในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2570 ตามด้วยการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น อากาศยาน เทคโนโลยีการป้องกันขีปนาวุธ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร กำหนดกรอบโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของรัสเซีย (MinPromTorg) และตีพิมพ์ทางเว็ปไซด์เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สาระสำคัญของแผนนี้ คือ โครงการนี้มุ่งที่จะสร้างความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของรัส เซียทั้งในทะเลและแหล่งน้ำในแผ่นดินด้วยการตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและ ภาคธุรกิจอย่างเต็มที่/ Defense news

๏ อินเดีย และจีนพยายามฟื้นคืนการฝึกทางทหารร่วมกัน - เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา อินเดีย และจีนได้สนทนาเรื่องการฟื้นคืนการฝึกทางทหาร ที่ชะงักไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จากการที่จีนปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับผู้บัญชาการกองทัพอินเดีย และจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางทหารในระหว่างการจัดการเจรจาด้านการป้องกันประเทศของอินเดียและจีนครั้งที่ 3 (Third India-China Annual Defence Dialogue) ณ กรุงปักกิ่ง

อินเดีย และจีนฝึกทางทหารร่วมกันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยจัดการฝึกที่จีน และปี พ.ศ.2551 จัดการฝึกที่อินเดีย ซึ่งมีแผนที่จะจัดการฝึกครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2553 แต่ก็ได้ชะงักไปจากที่กล่าวข้างต้น

จากการสนทนา ทั้ง 2 ประเทศเห็นด้วยที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางทหารให้คลอบคลุมทั้งทางบก เรือ และอากาศ และได้มีการหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภูมิภาค และระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน และ Hotspot ที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนระหว่างอินเดีย และจีนที่มีพื้นที่ 92,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นระยะทางยาว 4,056 กิโลเมตร/ Defense news

๏ ฮ.โจมตี  AH-64Es Apache ล็อตแรกจะถึงไต้หวันใน ต.ค. นี้/ไทเป - เมื่อ 13 ม.ค.56 ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไชน่าโพสต์ ได้รายงานว่า ไต้หวันจะได้รับ ฮ.โจมตี   AH-64Es Apache ล็อตแรก จำนวน 6 ลำ จากทางการสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. นี้ และคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบจนครบจำนวน 30 ลำได้ ในเดือน ก.ค. 2557 ซึ่งการตกลงขาย ฮ.โจมตี AH-64Es Apache จำนวน 30 ลำ ด้วยมูลค่า 2 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ไต้หวันนั้น มีการอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในสมัยประธานาธิบดี George W. Bush

เมื่อปีที่แล้วได้มีการส่งมอบ ฮ.โจมตี  AH-64Es ลำแรกให้แก่กองทัพไต้หวัน ที่สหรัฐฯ โดยนักบินและบุคลากรที่จะดูแลบำรุงรักษา จากไต้หวันได้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อมสำหรับการบินและการดูแลบำรุงรักษา ฮ. โจมตีรุ่นนี้ในสหรัฐฯ แล้ว

ฮ.โจมตี  AH-64Es Apache เป็น ฮ.โจมตีเวอร์ชั่นล่าสุดของรุ่น Apache ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ.2554 และไต้หวันเป็นประเทศเดียวที่สหรัฐฯ ขาย ฮ. รุ่นนี้ให้ ด้วยสมรรถนะทางด้านการโจมตีแล้ว ยังมีแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ควบคุมอากาศยานแบบไร้นักบินได้ด้วย มีการพัฒนาเครื่องยนต์เป็น T700-GE-701D มีการอัพเกรดใบพัดหมุน ที่มีเสียงเบา และทำให้มีความเร็วสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเวลากลางคืน และพัฒนาระบบอื่น ๆ อีกหลายอย่าง มีความเร็วสูงสุด 365 กม./ชม. รัศมีทำการ 480 กม. อาวุธปืนขนาด 30 มม. บรรจุกระสุน 1200 นัด สามารถติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Hellfire จำนวน 16 ลูก อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ 4 ลูก AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder, BMG-71 TOW และระบบอาวุธอื่น ๆ ตามภารกิจ

ไต้หวันจะนำ ฮ.โจมตี  AH-64Es Apache เข้าประจำการในกองพลน้อยที่ 601 แทน ฮ. AH-1W Super Cobra ซึ่งจะย้ายไปประจำการที่ฐานทัพอื่น ๆ ส่วน ฮ. OH-58D ที่มีประจำการอยู่นั้นจะปรับไปรับภารกิจอื่นต่อไป/ Chinapost

Share
Last Updated on Monday, 21 January 2013 11:20  

E-book

DTech Fanpage

DTech Fanpage

Website QR Code

dtad QR Code

เชื่อมต่อเว็บไซต์ผ่าน QR Code

Social Bookmark

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksRedditTechnoratiRSS Feed

Who's Online

We have 21 guests online

Copyright © 2015 Defence Technology Analysis Department: ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.